Deșertăciunea religiozității: 18. Religia ca opium – Sorin Petrof