Deșertăciunea religiozității: 9. Mentalitatea tribală – Sorin Petrof