Deșertăciunea religiozității: 8. Cosmetizarea lui Isus – Sorin Petrof