Deșertăciunea religiozității: 7. Necurații Domnului – Sorin Petrof