Deșertăciunea religiozității: 6. Interdictia ca religie – Sorin Petrof