Deșertăciunea religiozității: 4. Materialismul de ziua a șaptea – Sorin Petrof