Deșertăciunea religiozității: 3. Falsa conștiință – Sorin Petrof