Deșertăciunea religiozității : 1. Pui de năpârci – Sorin Petrof