Deșertăciunea religiozității: 17. Un bazar numit biserică – Sorin Petrof