Deșertăciunea religiozității: 15. Realitate sau iluzie? – Sorin Petrof