Deșertăciunea religiozității: 14. Starea de haos – Sorin Petrof