Deșertăciunea religiozității: 13. Producția de păpuși – Sorin Petrof