Deșertăciunea religiozității: 10. Cocoșii apocaliptici – Sorin Petrof